Eylül 8, 2016

Cholecystenterostomy Model (LCE-10)

cholecystenterostomy model

Kolesistenterestomi Modeli

Bu model safra kesesi ve bağırsak arasındaki bir direkt iletişimin cerrahi formasyonu uygulamaları için dizayn edilmiştir.

Anatomik olarak belirleyici yerler ile yumuşak bir doku tabanı içerir. Laporoskopik eğiticiler ile kullanıma uygundur.

Prosedürler ayrıca satılan değişebilir dokular (LCE-20) ile tamamlanır.

Özellikleri ve Yararları

  • Anatomik olarak belirleyici yerler ile yumuşak doku tabanı
  • Çoklu kullanım için dizaynedilmiş değişebilir dokular ile model tabanı
  • Değişebilir dokular ile işlem tamamlama
  • Bir adet değişebilir kolesistenterostomi doku (LCE-20)
error: Content is protected !!